07/2015:20211

2.2.11. INTERVAL DESTILACIJE

2.2.11. DISTILLATION RANGE

Interval destilacije je temperaturni interval, korigiran za tlak 101,3 kPa, znotraj katerega tekočina ali določena frakcija tekočine destilira pod naslednjimi pogoji.

Naprava. Naprava (glejte sliko 2.2.11.-1) je sestavljena iz destilacijske bučke (A), ravnega kondenzatorja (B), ki se prilega stranskemu kraku bučke in adapterja pod kotom (C), pritrjenega na konec kondenzatorja. Spodnji del kondenzatorja je lahko upognjen, s čimer se nadomesti adapter. V vrat bučke vstavimo termometer, tako da je zgornji konec odebeljenega dela 5 mm nižji od stičišča spodnje stene stranske cevi. Termometer lahko odčitamo do najbližjih 0,2 °C in pokriva območje vsaj 50 °C. Med določanjem bučko, vključno z vratom, zaščitimo pred prepihom s primernim zaslonom.

Slika 2.2.11.-1. – Naprava za določanje intervala destilacije
Dimenzije so v milimetrih

Metoda. V bučko (A) nalijemo 50,0 mL tekočine, ki jo preskušamo, in nekaj kosov poroznega materiala. Destilat zbiramo v 50 mL valju, graduiranem v mililitrih. Hlajenje s krožečo vodo je nujno za tekočine, ki destilirajo pod 150 °C. Bučko segrejemo tako, da hitro dosežemo vretje in zabeležimo temperaturo, pri kateri prva kaplja destilata pade v valj. Segrevanje prilagodimo tako, da navadno destilira 2-3 mL/min in zabeležimo temperaturo, ko je destilirala celotna tekočina ali predpisana frakcija tekočine, merjena pri 20°C.
Za zračni tlak korigiramo dobljene temperature z enačbo:

t1 = korigirana temperatura,
t2 = dobljena temperatura pri zračnem tlaku b,
k = korekcijski faktor v Preglednici 2.2.11.-1 razen, če je faktor podan,
b = zračni tlak, izražen v kilopaskalih med destilacijo.

Preglednica 2.2.11.-1. – Korekcija temperature v odvisnosti od tlaka

Temperatura destilacijeKorekcijski faktor k
do 100 °C0,30
nad 100 °C do 140 °C0,34
nad140 °C do 190 °C0,38
nad 190 °C do 240 °C0,41
nad 240 °C0,45
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top