07/2015:20212

2.2.12. VRELIŠČE

2.2.12. BOILING POINT

Vrelišče je korigirana temperatura, pri kateri je parni tlak tekočine 101,3 kPa.

Naprava.  Uporabljamo napravo za merjenje intervala destilacije (2.2.11), le da je termometer vstavljen v vrat bučke, tako da je njegov spodnji del v isti višini kot spodnji konec vratu destilacijske bučke in da bučko položimo na ploščo iz izolacijskega materiala, ki jo prebada luknja s premerom 35 mm.

Metoda. V bučko (A) nalijemo 20 mL tekočine, ki jo preskušamo, in nekaj kosov poroznega materiala. Bučko segrejemo tako, da hitro dosežemo vretje in zabeležimo temperaturo, pri kateri tekočina teče iz stranske cevke v kondenzator.

Za zračni tlak korigiramo izmerjeno temperaturo z enačbo:

t1 = t2 + k(101,3 – b)

t1 = korigirana temperatura,
t2 = izmerjena temperatura pri zračnem tlaku b,
k = korekcijski faktor v Preglednici 2.2.11.-1 v monografiji Interval destilacije,
b = zračni tlak, izražen v kilopaskalih med preskušanjem.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top