01/2008:20908

2.9.8. trdnost tablet

2.9.8. RESISTANCE TO CRUSHING OF TABLETS

S tem poskusom pri definiranih pogojih določamo trdnost tablet, ki jo vrednotimo s silo, ki je potrebna, da se tableta zdrobi.

NAPRAVA

Naprava je sestavljena iz dveh čeljusti, obrnjenih ena proti drugi, pri čemer se ena premika proti drugi. Stranici čeljusti sta pravokotni glede na gibanje, sta ravni in večji od stične površine s samo tableto. Napravo kalibriramo s standardom, ki ima natančnost do 1 newton.

POSTOPEK IZVEDBE

Tableto postavimo med čeljusti, kadar je potrebno, pri tem upoštevamo obliko, razdelilno zarezo in inskripcijo; pri vsaki meritvi tableto orientiramo v enako smer glede na smer aplicirane sile. Izvedemo 10 meritev, pri čemer pazimo, da pred vsako meritvijo odstranimo vse fragmente tablet.

Ta postopek izvedbe ne velja, kadar uporabljamo popolnoma avtomatizirano napravo.

PODAJANJE REZULTATOV

Rezultate podajamo kot povprečno, minimalno in maksimalno vrednost izmerjenih sil v newtonih.

Navedemo vrsto naprave in, kadar je smiselno, orientacijo tablet.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top