NAROČILNICA ZA FS

CENIK

Za naročanje Formulariuma Slovenicuma (FS) prosimo izpolnite spletno naročilnico*.

Na podlagi vašega naročila vam bomo izdali račun. Plačilo računa mora biti izvršeno v roku, ki je določen na računu, sicer se šteje, da je naročilo odpovedano. Po prejemu plačila boste prejeli informacijo o uporabniškem imenu in geslu za dostop do FS. Geslo je veljavno eno leto od datuma dodelitve.

Cena veljavne različice spletne izdaje FS je določena v 53. členu Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 209/21 in 165/22).

Posamezna izdaja FS se skladno z veljavno Tarifo JAZMP uporabniku zaračuna glede na število naročenih dostopov:

  • od  1 do 5 uporabniških gesel: 98,60 EUR na geslo;

  • od 6 do 25 uporabniških gesel: 87,00 EUR na geslo;

  • nad 25 uporabniških gesel: 75,40 EUR na geslo.

Cene veljajo od 1. januarja 2024 in vsebujejo DDV.

Nekatere vsebine na spletni strani www.formularium.si JAZMP zagotavlja brezplačno v zavihku Brezplačne vsebine.

____________________

* Naročnik, ki je fizična oseba, je zaradi izvajanja naročniške pogodbe ob naročilu dolžan posredovati svoje osebne podatke, ki bodo za potrebe sklenitve in izvajanja naročniškega razmerja obdelovani v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je JAZMP. Osebni podatki se hranijo, dokler traja naročniško razmerje oziroma dokler je treba za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top