04/2019:20931

2.9.31. ANALIZA VELIKOSTI DELCEV Z LASERSKO DIFRAKCIJO[1](GLEJTE OPOMBO)

2.9.31. PARTICLE SIZE ANALYSIS BY LASER LIGHT DIFFRACTION(1) (SEE NOTE)

Metoda temelji na standardih ISO 13320-1(1999) in 9276-1(1998).

UVOD

Tehnika laserske difrakcije, ki jo uporabljamo za določanje porazdelitve velikosti delcev, temelji na analizi vzorca sipane svetlobe, ki nastane, ko delce izpostavimo žarku monokromatske svetlobe. Zgodovinsko so prvi instrumenti za lasersko difrakcijo uporabljali le ozkokotno sipanje svetlobe. Vendar pa se je tehnika od takrat razvila, tako da poleg Fraunhoferjevega približka in nepravilne difrakcije vključuje tudi širokokotno sipanje laserske svetlobe in uporabo Miejeve teorije. 

Tehnika ne omogoča razlikovanja med sipanjem svetlobe na posameznih delcih in na skupkih delcev, tj. na aglomeratih ali agregatih. Ker večina vzorcev vsebuje aglomerate ali agregate delcev in ker nas navadno zanima porazdelitev velikosti primarnih delcev, skupke pred merjenjem navadno dispergiramo na primarne delce.

Za ne-sferične delce dobimo porazdelitev velikosti ekvivalentnih sferičnih delcev, saj optični model tehnike predvideva sferičnost delcev. Rezultat porazdelitve velikosti delcev se lahko razlikuje od porazdelitve, določene z metodami, ki temeljijo na drugih fizikalnih zakonitostih (npr. sedimentaciji, sejanju).

NAČELO

Reprezentativni vzorec, dispergiran v ustrezni koncentraciji v primerni tekočini ali plinu, potuje skozi žarek monokromatske svetlobe, navadno laserske. Svetlobo, ki se pod različnimi koti siplje na delcih, meri detektor z več elementi. Za nadaljnjo analizo se zabeležijo številčne vrednosti, ki predstavljajo vzorec sipanja svetlobe. Vzorec sipanja svetlobe nato naprava  z uporabo ustreznega optičnega modela in matematičnega postopka pretvori tako, da dobimo delež prostornine delcev v posameznem diskretnem velikostnem razredu, kar tvori volumsko porazdelitev velikosti delcev.


[1]   TO POGLAVJE JE USKLAJENO MED FARMAKOPEJAMI. GLEJTE POGLAVJE 5.8. USKLAJEVANJE FARMAKOPEJ.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top