Izjava o dostopnosti

JAZMP se zavezuje omogočati dostopnost svojih spletnih mestih v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.formularium.si.

Uvodno o dostopnosti

JAZMP si prizadeva zagotoviti, da so storitve dostopne najširšemu krogu uporabnikom. Spletno mesto zato omogoča ustrezno izbiro funkcionalnosti s ciljem zagotavljati enostavnejšo in dostopnejšo uporabo.

Meni za dostopnost na spletnem mestu lahko omogočite s klikom ikone menija, ki se privzeto prikaže na desni strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek, da se meni za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti. Če vam privzeto mesto ikone ne ustreza, ga lahko spremenite s klikom na gumb premakni/skrij. Na istem mestu lahko tudi skrijete orodje s klikom na izbrano časovno obdobje.

Stopnja skladnosti

To spletno mesto je v največji možni meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

 • navigacijo s tipkovnico
 • izbiro barvne sheme (kontrast, obrni barve, temen kontrast, svetel kontrast in desaturacija),
 • označevanje povezav,
 • izbiro velikosti pisave,
 • izbiro razmika besedila,
 • ustavitev animacij,
 • pisavo prijazno dialektikom ali berljivo pisavo,
 • izbito velikosti kurzorja,
 • pomoč pri branju,
 • zaslonske namige;

Nedostopna vsebina

Ne glede na napisano nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za organ.

Primeri takih vsebin so:

 • dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • slike.

Na spletišču ni vsebin v znakovnem jeziku.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 22. 9. 2020.

S pripravo izjave dostopnosti je bila porabljena metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 4. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sprejemamo na elektronski naslov info@jazmp.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 5848
gp.irsid@gov.si

QR: <?php the_title(); ?>
Scroll to Top