Skupina strokovnjakov za pripravo FS

Skupino strokovnjakov, ki sodeluje pri pripravi Formulariuma Slovenicuma – slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji, sestavljajo:

  • prof. dr. JELKA ŠMID-KORBAR, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Ljubljana;
  • prof. dr. ALEŠ OBREZA, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Ljubljana;
  • doc. dr. ILIJA GERMAN ILIĆ, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Ljubljana;
  • izr. prof. dr. PETRA KOCBEK, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Ljubljana;
  • izr. prof. dr. MOJCA LUNDER, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Ljubljana;
  • ESTER KOŠIČEK, mag. farm., spec., Lekarna Nova Gorica, Nova Gorica;
  • mag. BARBARA RAZINGER, mag. farm., Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke;
  • mag. DANIELA PLANINŠEK, mag. farm., Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke;
  • TANJA TEKAVČIČ GLOVER, mag. farm., Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke.
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top