Vsebina FS 4.1 na spletu

FORMULARIUM SLOVENICUM 4.1 omogoča dostop do besedil prvega dopolnila k četrti izdaji Formulariuma Slovenicuma FS 4.1, ki vsebuje izbrane vsebine 9. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 9.1 – 9.8 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

Prvo dopolnilo k četrti izdaji FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 4.1) bo na voljo od 27. avgusta 2019.

CITIRANJE FS 4.1

Formularium Slovenicum 4.1. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, prvo dopolnilo k četrti izdaji 2019  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2019. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum
Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
Prvo dopolnilo k četrti izdaji 2019
©2019, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica:
Tanja Tekavčič Glover

Cena:
103,70 EUR

Način dostopa:
URL: https://www.formularium.si

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=301437952
ISBN 978-961-6383-37-0 (pdf)

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top