01/2008:20916

2.9.16. PRETOČNOST

2.9.16. FLOWABILITY

S tem poskusom pri definiranih pogojih določamo sposobnost navpičnega pretakanja deljivih trdnih snovi (npr. praškov in zrnc).

NAPRAVA

Odvisno od pretočnih lastnosti snovi, ki jo preskušamo, lahko uporabljamo lije s cevko ali brez nje, z različnimi nakloni in velikostmi odprtine. Tipične naprave so prikazane na slikah 2.9.16.-1 in 2.9.16.-2. S primernim nosilcem lij pritrdimo tako, da stoji navpično. Sklop naj bo zaščiten pred tresljaji.

POSTOPEK

V suh lij, kateremu smo spodnjo odprtino na ustrezen način zaprli, brez zbijanja vsujemo preskušan vzorec, ki ga predhodno stehtamo z 0,5 odstotno točnostjo. Količina vzorca je odvisna od njegovega navideznega volumna in uporabljene naprave. Odpremo spodnjo odprtino lija in merimo čas, ki je potreben, da se celoten vzorec pretoči iz lija. Izvedemo tri meritve.

PODAJANJE REZULTATOV

Pretočnost podajamo v sekundah in desetinkah sekunde na 100 g vzorca.

Rezultati so odvisni od pogojev shranjevanja snovi, ki jo preskušamo.

Rezultate lahko podajamo na naslednje načine:

a) kot povprečje, če nobena posamezna vrednost ne odstopa od povprečja več kot 10 odstotkov;

b) kot območje, če posamezne vrednosti odstopajo od povprečja več kot 10 odstotkov;

c) kot diagram mase v odvisnosti od časa;

d) kot neskončni pretočni čas, če se vzorec v celoti ne pretoči iz lija.

ŠobaPremer (d) izhodne odprtine (v milimetrih)
110 ± 0,01
215 ± 0,01
325 ± 0,01

Slika 2.9.16.-1 – Lij in šoba. Šoba je izdelana iz nerjavnega, na kisline odpornega (V4A, CrNi), jekla

Dimenzije v milimetrih

© Council of Europe – European Pharmacopoeia

Slika 2.9.16.-2

Dimenzije v milimetrih

© Council of Europe – European Pharmacopoeia

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top