Poslanstvo FS

  • zagotavlja ustrezno kakovost in terminološko usklajenost strokovno zahtevnih prevodov novosti iz Evropske farmakopeje;
  • na novo uvaja in razvija slovensko farmacevtsko terminologijo, ki je z leti postala trdna osnova za prvi Slovenski farmacevtski terminološki slovar;
  • dograjuje podatkovno zbirko Standardnih izrazov za farmacevtske oblike, načine aplikacije in vsebnike, katerih uporaba je obvezna v vlogah za pridobitev in vzdrževanje dovoljenj za promet z zdravilom, v navodilih za uporabo in na ovojnini;
  • vzdržuje sodelovanje s strokovnjaki na ožjih področjih farmacevtske stroke in s strokovnjaki sorodnih strok (kemiki, mikrobiologi, zdravniki, veterinarji, biologi, prehranskimi strokovnjaki in drugimi).
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top