AVTORSKOPRAVNO VARSTVO

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke dovoljuje uporabo Formulariuma Slovenicuma (FS) v elektronski obliki pod pogoji, ki so določeni v nadaljevanju. Vsak sprejem in odprtje celotne ali posamezne strani potrjuje, da se uporabnik strinja s temi pogoji:

  • Zapisi in podatki, ki so zaobjeti v FS, uživajo avtorskopravno varstvo v obsegu in kakor je ta določena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP in 59/19). Skladno s tem zakonom Formularum Slovenicum uživa varstvo zlasti glede izbire podatkov, uskladitve in razporeditve vsebine. V zvezi z navedenim je dovoljena raba zapisov in podatkov na spletni strani, ne pa njihova raba kot celote, razen z izrecnim dovoljenjem založnika.
  • Posamezne enote FS, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljeno uporabljati le za lastne potrebe registriranega uporabnika. Druge oblike nadaljnjega omogočanja rabe zaščitenih elementov FS so izrecno prepovedane in jih brez posebnega dovoljenja založnika ni dovoljeno reproducirati in distribuirati.
  • Vsak naročnik, ki prejme eno uporabniško ime in eno geslo, je upravičen le do uporabe FS na spletu na enem osebnem računalniku ali delovni postaji.
  • Posebno ni dovoljeno nameščati Formularium Slovenicum (v celoti ali deloma) na strežnikih, ki omogočajo uporabo več odjemalcem.
  • Vsak naročnik uporablja FS s pomočjo uporabniškega imena in gesla, in sicer vedno z istega računalnika oz. delovne postaje (ki ima stalni naslov oz. IP številko).
  • Organizacije, ki so naročene na več uporabniških imen oziroma gesel, morajo skrbeti za to, da se vsako geslo uporablja na način, določen v prejšnjih točkah. V primeru ugotovitve kršitve za eno uporabniško ime, bo prekinjena naročnina za vsa uporabniška imena.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke se s to izjavo zavezuje k varovanju podatkov, ki so nam jih ali nam jih bodo na kakršenkoli način posredovali uporabniki Formulariuma Slovenicuma (FS). Posredovane osebne podatke bomo brezpogojno varovali v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki FS.

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke posredovane podatke uporablja za vzpostavitev stika z uporabniki FS, kadar je to potrebno.

Osebnih podatkov in drugih informacij ne uporabljamo v druge namene in jih ne posredujemo ali razkrivamo tretjim osebam.

Posredovani podatki ne bodo uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi lahko kakorkoli škodovali uporabnikom FS.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top