FARMACEVTSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR

Farmacevtska stroka je junija 2019 po osmih letih dobila drugo, dopolnjeno in pregledano izdajo terminološkega slovarja, ki je nastala v sodelovanju med institucijami in strokovnjaki s področja farmacije in jezikoslovci Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke je prispevala izrazje za zakonodajno urejanje zdravil in medicinskih pripomočkov.

Nova izdaja vsebuje 1035 novih gesel, 1160 pa je dopolnjenih oziroma popravljenih. Nastala je pod budnim očesom treh glavnih urednikov: dr. Marjete Humar iz Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frama Ramovša ZRC SAZU ter prof. dr. Aleša Obreze in prof. dr. Jelke Šmid Korbar s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Farmacevtski terminološki slovar vsebuje strokovne izraze, ki se uporabljajo na različnih področjih farmacije (farmacevtska tehnologija, farmacevtska informatika, farmacevtska biotehnologija, farmacevtska kemija, farmacevtska zakonodaja, farmakoepidemiologija, farmakognozija, toksikologija, lekarniška farmacija, klinična farmacija, socialna farmacija ipd.). Slovar ne vsebuje zaščitenih imen zdravil. Vsak strokovni izraz je prikazan v samostojnem slovarskem članku. Slovar je normativen, razlagalen in prevoden. Vsebuje izrazje, ki mu stroka daje prednost, in z jezikovnega in/ali strokovnega stališča manj ustrezno izrazje, ki je prikazano v obliki kazalk k ustreznejšim poimenovanjem. Prednostno izrazje ima pomenski opis, navadno tudi angleški in latinski ustreznik, če se uporabljata. Slovar ima tri dele: slovensko-angleško-latinski, angleško-slovenski in latinsko-slovenski del. Pri izdelavi farmacevtskega terminološkega slovarja so sodelovali farmacevti, terminografi in jezikoslovci (slovenisti, latinisti in anglisti).

Slovar je namenjen farmacevtom vseh ravni in poklicev, študentom in laikom, ki jih zanima to področje znanosti, čeprav nekatere razlage zahtevajo določeno predznanje iz kemije, fizike, biologije ipd.

Za izdelavo slovarja je bila pregledana slovenska farmacevtska literatura in spletni viri, primerjani pa so bili tudi nekateri slovarji, ob splošnih tudi strokovni, ob domačih tudi tuji.

Farmacevtski terminološki slovar je odraz razvitosti stroke in skrbi za slovenski jezik, ki ga moramo uporabljati in negovati na vseh strokovnih področjih, če se želimo ohraniti kot narod s svojo identiteto.

Spletni Farmacevtski terminološki slovar je dostopen tukaj

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top