POIMENOVANJE POMOŽNIH SNOVI

Na spletni strani Fakultete za farmacijo je na voljo originalna različica spletnega učbenika o poimenovanju pomožnih snovi z naslovom Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu, Spletni učbenik za študente farmacije, industrijske farmacije in kozmetologije

Učbenik olajša iskanje ustreznega slovenskega poimenovanja, lastnosti, pomena in uporabnosti pomožnih snovi v farmaciji in širše. Imena pomožnih snovi so prikazana v obliki slovarja, ki vsebuje veljavno slovensko, latinsko in angleško ime pomožne snovi in pri posameznem jeziku uporabljane sopomenke, poleg njih pa tudi kemijsko naravo spojin in opis fizikalno-kemijskih lastnosti.

Učbenik je namenjen za splošno uporabo, zato je skladno s pravili slovenske licence Creative Commons 2.5 dovoljena nekomercialna uporaba, ne dovoljuje pa se nobena predelava. Učbenik se lahko prenaša, tiska in shranjuje na domače računalnike in tudi na splet, pri čemer je treba navesti originalni spletni naslov:

OBREZA, Aleš, BEVC, Bernarda, BAUMGARTNER, Saša, SOLLNER DOLENC, Marija, HUMAR, Marjeta, et al. Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu : spletni učbenik za študente farmacije, industrijske farmacije in kozmetologije. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2015. 329 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-63-5. http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/e-knjige/Pomozne_snovi.pdf, http://www.ffa.uni-lj.si/knjiznica/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 277107200] QR:  <?php the_title(); ?>

Scroll to Top