SEZNAM UKINJENIH MONOGRAFIJ Ph. Eur.

Z uveljavitvijo 11. izdaje Evropske farmakopeje ter dodatkov k 11. izdaji so bile oz. bodo ukinjene monografije v spodnji preglednici.

Informacije o statusu monografij v Evropski farmakopeji so na voljo tudi v Knowledge Database na spletni strani EDQM na povezavi: https://www.edqm.eu/en/knowledge-database. Baza podatkov vsebuje informacije o številki monografije, angleškem, francoskem in latinskem naslovu monografije, statusu, zadnji številki revije Pharmeuropa, v kateri je bil objavljen osnutek monografije, zadnji objavi besedila v Evropski farmakopeji ter informacijo o tem, ali je monografija trenutno v reviziji. V bazi so objavljeni tudi kromatogrami v pdf obliki, zaščitena imena nekaterih reagentov, kot so na primer kromatografske kolone ali biološki kompleti ter dostop do seznama certifikatov o ustreznosti Evropski farmakopeji (CEP).

Številka monografijeAngleško imeSlovensko imeLatinsko imeDatum ukinitve
0103Phenylmercuric boratefenilživosrebrov(II) boratPhenylhydrargyri boras1. januar 2025
0502Isoprenaline sulfateizoprenalinijev sulfatIsoprenalini sulfas1. januar 2025
2308Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)cepivo proti gripi iz kulture celic, s celimi virioni, inaktiviranoVaccinum influenzae inactivatum ex cellulis et virisque integris praeparatum1. januar 2025
1935Hepatitis A vaccine (inactivated, virosome) cepivo proti hepatitisu A, inaktivirano, z virosomiVaccinum hepatitidis A inactivatum virosomale1. januar 2025
1015Fluphenazine enantateflufenazinenantatFluphenazini enantas1. januar 2025
0915Hydroxocobalamin sulfatehidroksikobalaminijev sulfatHydroxocobalamini sulfas1. julij 2024
3067Donepezil hydrochloride monohydratedonepezilijev klorid monohidratDonepezili hydrochloridum monohydricum1. januar 2024
0367Ether, anaestheticeter za anestezijoAether anaestheticus1. julij 2023
2062Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)cepivo proti davici, tetanusu in hepatitisu B – rekombinantno (adsorbirano)Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum1. julij 2023
1933Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – acelularno in hepatitisu B – rekombinantno (adsorbirano)Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum1. julij 2023
2066Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)epivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju – iz celotne bakterije, otroški paralizi – inaktivirano, in hemofilusu tipa b – konjugirano (adsorbirano)Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum1. julij 2023
0484DiethylstilbestroldietilstilbestrolDiethylstilbestrolum1. april 2023
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top