ŠTEVILA E

Prevodi imen aditivov za živila ali »Števila E«, kot je bilo poglavje poimenovano v FS, so bili nazadnje objavljeni v nerevidirani obliki v četrti izdaji leta 2018. 

Od 1.oktobra 2022 te vsebine ne bodo več objavljene v FS, zato navajamo povezavo do Uredb komisije EU, kjer so navedena poimenovanja in specifikacije za aditive za živila:  

  • UREDBA (ES) št. 1333/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila, zadnjič spremenjene z Uredbo komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila (povezava: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333 ).

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top